Kedluband

alternativní experimentální underground euro small beat

Kedluband

Přiblížení

Velká hlava
s jednou nohou
listím šustí
pod oblohou.

Dvěma hlasy,
jedním dechem,
třemi listy,
jedním plechem

Divoce se
točí v hlíně
dělá kola
na hladině.

… neboli suše řečeno:
Formace nazvaná jazykovou hříčkou odvozenou od brukvovité zeleniny, provozuje svá hudební vystoupení prostřednictvím dvou hlasů, jednoho dechového nástroje, třech strunných nástrojů a jedněch bicích.
Tento „rotující kedluben“ se svou produkcí hlásí k základům české alternativní scény a své publikum dokáže nejen poklidně pohoupat, ale třeba hitem Kola i pěkně přivést do varu.


Recenze

Písničky jsou vesměs velice poslouchatelné, nejen napoprvé, ale i při opakované produkci. Celkově na mě produkce zapůsobila dojmem potulné party komediantů, hrající během dlouhého putování uprostřed pustého lesa. Může se v tu chvíli zdát, že hrají sami sobě pro radost, ale je to především samotný svět kolem nich, pro který hrají – tedy jak neživé bytosti, které ve skutečnosti naslouchají, tak i živé bytosti, které však pouze nejsou v onu dobu bezprostředně přítomny.
Melancholické ladění připomíná a navozuje představu šatů potrhaných během dlouhých cest, dlouhé stíny slabého slunce, zastávku na kraji rybníka, skývu chleba se špekem, maminku s malým dítětem, která se zaposlouchala při cestě na klestí, torničku s amuletem pro štěstí, batoh ztracený ve spadaném listí, dědu jedoucího na rozvrzaném bicyklu po blátivé cestě, hospodu na návsi. Dávný příběh, na nejž už většina zapomněla.
Příběh s pozitivním poselstvím, že vědomí společných zážitků udržuje mezi lidmi naději na světlejší chvíle, které bezpochyby opět přijdou, a že osamocenost lidí uprostřed tohoto velkého světa je vlastně drží pohromadě.

HH; 30. 10. 2007

© Kedluband 2008