Vládci choutek

Pravidla

Úvod

Tato gurmánská soutěž ve vaření se pořádá pouze jednou za tisíc let. Celé generace se dohadují o tom, ve které zemi se bude pořádat a co to bude za lidi, kteří budou mít tu čest se soutěže účastnit. Nyní to již víme. Postupně budeme moci okusit z nepřeberného množství chuťových prožitků a rozkoší, které nám v níže uvedeném pořadí nachystají následující dvojice:

  • Jirka & Ondra
  • Vašek & Pepa
  • Hynek & Michal
  • Džejtý & Bára
  • Tomáš & Petr

Kategorie

Hodnotit se bude ve 4 kategoriích:

  • chuťový prožitek předkrmu (polévka, salát…)
  • chuťový prožitek hlavního chodu
  • chuťový prožitek dezertu (dort, salát…)
  • celkový estetický zážitek (vzhled jídla a prostředí, celkový pocit z degustace, vyjma chuťových prožitků, na který měla vliv hodnocená dvojice)

Průběh soutěže

Účastníci se budou scházet v předem dohodnutých termínech, se kterými musí souhlasit všichni soutěžící. V každém termínu vaří pouze 1 dvojice, pořadí je dáno losováním ze dne 13. února 2008. Dvojice má povinnost zaslat Tomášovi minimálně 4 dny před degustací jídelníček, který Tomáš zveřejní na internetových stránkách. Dvojice dle vlastního uvážení připraví maximálně 3 chody. Hodnocení v jednotlivých kategorií bude provedeno až po poslední degustaci. Soutěžící nesmí hodnotit sami sebe a nesmí dát v stejné kategorii stejné hodnocení různým dvojicím. Hodnotí se ze stupnice 1, 2, 3 a 4, čím vyšší číslo, tím lepší ohodnocení. Titul Vládci choutek získá ta dvojice, která obdržela nejvíce bodů v součtu všech kategorií. V případě, že by se celkovým vítězem mělo stát více dvojic, hlasují všichni ostatní pouze o celkového vítěze z těchto dvojic. Pokud by se ani v této volbě nerozhodlo, rozhodne o celkovém vítězi los. Veškeré volby jsou tajné.

Michal, tajemník soutěže

S plným žaludkem se přemýšlí těžce, ale zato loajálně.
Gabriel Laub

Čisté svědomí činí člověka šťastným a spokojeným, ale plný žaludek to dokáže stejně tak dobře, a to levněji a snadněji.
Jerome Klapka Jerome

Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát.
Jaroslav Hašek